Keystone logo

5 A-level Các chương trình trong Khoa học tự nhiên Sinh học Sinh học tế bào 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • A-level
  • Khoa học tự nhiên
  • Sinh học
  • Sinh học tế bào
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học tự nhiên (5)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

A-level Các chương trình trong Khoa học tự nhiên Sinh học Sinh học tế bào

&nbsp

Để tìm hiểu về cách cấu trúc tế bào, cách chúng hoạt động, và những đặc tính mà chúng có, học sinh có thể hoàn thành trong một chương trình về sinh học tế bào. Các khóa học trong một chương trình như thế này có thể bao gồm di truyền học, tích phân, hóa học hữu cơ và hóa sinh.

Đạt được điểm cao về trình độ A rất quan trọng đối với sinh viên người Anh muốn vào đại học. Học viện cao học sử dụng các kết quả của những kỳ thi này để quyết định liệu một học sinh có chuẩn bị để học tập tại chương trình của họ.