Keystone logo

1 Advanced Certificate Các chương trình trong Truyền thông kỹ thuật số trong Colombia 2023

Tổng quat

Học sinh quan tâm trong các nghiên cứu báo chí hoặc phương tiện truyền thông nên ghi danh vào một chương trình truyền thông kỹ thuật số. Các chương trình này có thể giúp học sinh thấy được tác động của truyền hình, internet, truyền thông xã hội, đài phát thanh và về xã hội và thế giới kinh doanh.

Colombia, chính thức Cộng hòa Colombia, là một nước cộng hòa lập hiến nhất thể bao gồm ba mươi hai phòng ban.

Chương trình đào tạo cấp chứng nhận nâng cao là chương trình học thuật yêu cầu sinh viên phải hoàn thành một số lượng tín chỉ bổ sung sau khi hoàn thành bằng thạc sĩ. Theo học lấy giấy chứng nhận nâng cao có thể giúp bạn tiếp tục học lên cao hơn và nâng cao kiến thức cũng như các kĩ năng nghề nghiệp.
 

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Advanced Certificate
  • Colombia
  • Báo chí và Truyền thông đại chúng
  • Giao tiếp
  • Truyền thông kỹ thuật số
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Báo chí và Truyền thông đại chúng (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan