Keystone logo

337 Văn bằng nâng cao Các chương trình 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • Văn bằng nâng cao
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Báo chí và Truyền thông đại chúng (15)
 • Chăm sóc y tế (19)
 • Kĩ năng đời sống (3)
 • Du lịch và Khách sạn (12)
 • Dạy nghề (2)
 • Giao thông và vận tải hàng hóa (8)
 • Hàng không (5)
 • Khoa học môi trường/năng lượng (3)
 • Khoa học tự nhiên (1)
 • Khoa học xã hội (6)
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Văn bằng nâng cao Các chương trình Giải thích

Các chứng chỉ nâng cao là các chương trình đào tạo cung cấp cho sinh viên việc học tập chuyên sâu trong lĩnh vực của mình. Lấy chứng chỉ nâng cao có thể giúp sinh viên đủ trình độ làm việc trong một số ngành nghề nhất định hoặc giúp họ tiếp tục học cao lên trong lĩnh vực của mình.