Keystone logo

1 Advanced Diploma Các chương trình trong Phân tích dữ liệu trong Toronto, Canada 2023

Tổng quat

Chứng chỉ nâng cao là giấy tờ chính thức công nhận học viên đã hoàn thành chương trình học tập về một lĩnh vực chuyên ngành. Chứng chỉ này có thể giúp sinh viên dễ dàng tìm việc trong lĩnh vực chuyên môn của họ.

Phân tích dữ liệu xoay quanh việc kiểm tra các tập dữ liệu và thu thập thông tin hữu ích để rút ra kết luận về các bộ tổng thể. Quá trình này có thể mang lại kiến ​​thức tiên đoán hoặc mô tả về dữ liệu tùy thuộc vào các phương pháp được sử dụng.

Canada là một quốc gia Bắc Mỹ bao gồm mười tỉnh và ba vùng lãnh thổ. Nằm ở phần phía bắc của lục địa, nó kéo dài từ Đại Tây Dương đến Thái Bình Dương và phía Bắc vào Bắc Băng Dương.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Advanced Diploma
  • Canada
  • Nghiên cứu Công nghệ
  • Khoa học dữ liệu
  • Phân tích dữ liệu
  • Toronto
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Công nghệ (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan