Keystone logo

36 Khoá học Các chương trình trong Nghiên cứu Kĩ thuật Kỹ thuật an toàn An toàn và sức khỏe nghề nghiệp 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Kĩ thuật
  • Kỹ thuật an toàn
  • An toàn và sức khỏe nghề nghiệp
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Kĩ thuật (36)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Khoá học Các chương trình trong Nghiên cứu Kĩ thuật Kỹ thuật an toàn An toàn và sức khỏe nghề nghiệp

Nghiên cứu về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp có thể bao gồm các chủ đề liên quan đến các mối quan tâm phổ biến ở nơi làm việc về phúc lợi của nhân viên và sơ cứu. Bất kỳ chương trình nào bao gồm các chủ đề này sẽ có khả năng giải quyết và tuân thủ các thực tiễn tại nơi làm việc được các cơ quan quản lý của chính quyền địa phương phê duyệt.