Keystone logo

1 Bằng cao đẳng Các chương trình trong Nghiên cứu Quản lý Quản lý Chất lượng 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • Bằng cao đẳng
 • Nghiên cứu Quản lý
 • Quản lý Chất lượng
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu Quản lý (1)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  Bằng cao đẳng Các chương trình trong Nghiên cứu Quản lý Quản lý Chất lượng

  Kiếm một mức độ liên kết là một thành tích học tập đại học thường mất khoảng hai năm để hoàn thành nếu học sinh được ghi danh vào các khóa học toàn thời gian. Làm việc hướng tới mức độ này đặc biệt hấp dẫn đối với những sinh viên tiềm năng muốn tiếp tục giáo dục của họ mà không dành bốn năm hoặc hơn để lấy bằng cử nhân.

  Mức độ liên kết trong quản lý chất lượng là gì? Với sự nghiệp trong sản xuất thay đổi đáng kể theo thời gian, có được đào tạo chuyên ngành này có thể giúp sinh viên tốt nghiệp nổi bật so với phần còn lại. Giáo dục này có thể cung cấp nền tảng để làm việc và quản lý hiệu quả hơn và hiệu quả hơn trong môi trường sản xuất. Sinh viên kiếm được mức độ này thường đạt được kiến ​​thức nâng cao về kỹ thuật kiểm tra chất lượng, nguyên tắc sản xuất và sản xuất gọn gàng.

  Những người tốt nghiệp với mức độ này có thể thấy rằng họ có lợi cho cả cá nhân và chuyên nghiệp từ các kỹ năng làm việc theo nhóm và nâng cao. Họ cũng có thể rời trường học của họ với một sự hiểu biết lớn hơn về các tiêu chuẩn chất lượng khác nhau.

  Quốc gia mà sinh viên đăng ký vào các lớp học, trường đại học hoặc cao đẳng được lựa chọn và thời gian thực hiện để hoàn tất các khóa học đều có tác động lớn đến chi phí kiếm được bằng học vấn này.

  Sinh viên tốt nghiệp với một mức độ liên kết trong quản lý chất lượng có thể lựa chọn để tìm kiếm vị trí trong một loạt các bài viết với một tập trung vào sản xuất hoặc chất lượng. Chỉ cần một vài ví dụ về các lựa chọn nghề nghiệp có thể bao gồm kỹ thuật viên hiệu chuẩn, kiểm toán viên chất lượng, giám sát chất lượng, kiểm soát vật liệu, tiếp nhận thanh tra và thanh tra chất lượng sản xuất. Quản lý chất lượng là một lĩnh vực đa dạng rộng rãi với nhiều cơ hội tăng trưởng có thể có cho các cá nhân có chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp.

  Sinh viên tiềm năng sẽ tìm thấy họ có thể kiếm được một mức độ liên kết trong quản lý chất lượng tại một loạt các địa điểm; tuy nhiên, các trường học trực tuyến và trường cao đẳng thường có thể cung cấp cùng một mức độ cao của giáo dục thực tế với lịch trình linh hoạt hơn. Tìm kiếm chương trình của bạn dưới đây và liên hệ trực tiếp với văn phòng tuyển sinh của trường bạn chọn bằng cách điền vào biểu mẫu khách hàng tiềm năng.