Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 2 Các Cao đẳng Khoa học Ứng dụng  (Cao đẳng Khoa học ứng dụng) Các chương trình trong Liệu pháp chuyên môn 2023

2 Cao đẳng Khoa học ứng dụng Các chương trình trong Liệu pháp chuyên môn 2023

Tổng quat

Chương trình Cao đẳng Khoa học ứng dụng giúp sinh viên có được một nền tảng vững chắc về cả các kiến thức chuyên môn nghề nghiệp cũng như các kiến thức đại cương. Những sinh viên đang kiếm tìm một con đường ngắn nhất để xin việc làm có thể tham gia học toàn thời gian chương trình này và tốt nghiệp trong vòng hai năm.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Cao đẳng Khoa học ứng dụng
  • Chăm sóc y tế
  • Vật lý trị liệu
  • Liệu pháp chuyên môn
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan