Keystone logo

3 Cao đẳng Khoa học ứng dụng Các chương trình trong Luyện kim 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • Cao đẳng Khoa học ứng dụng
 • Nghiên cứu Kĩ thuật
 • Khoa học Vật liệu
 • Luyện kim
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu Kĩ thuật (3)
 • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

  Cao đẳng Khoa học ứng dụng Các chương trình trong Luyện kim

  Luyện kim được gọi là nghiên cứu về kim loại và tính chất của chúng. Nó có thể liên quan đến các ngành khoa học khác, chẳng hạn như vật lý và hóa học. Sinh viên quan tâm đến lĩnh vực này có thể tiếp tục kiếm được bằng cấp cao hơn để trở thành kỹ sư hoặc có nghề nghiệp trong khoa học môi trường.

  Chương trình Cao đẳng Khoa học ứng dụng giúp sinh viên có được một nền tảng vững chắc về cả các kiến thức chuyên môn nghề nghiệp cũng như các kiến thức đại cương. Những sinh viên đang kiếm tìm một con đường ngắn nhất để xin việc làm có thể tham gia học toàn thời gian chương trình này và tốt nghiệp trong vòng hai năm.