Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 2 Các Cao đẳng Khoa học Xã hội  (Cao đẳng Khoa học xã hội) Các chương trình trong Dịch vụ cộng đồng 2023

2 Cao đẳng Khoa học xã hội Các chương trình trong Dịch vụ cộng đồng 2023

Tổng quat

Các nghiên cứu về dịch vụ cộng đồng có thể liên quan đến việc làm việc trong các cộng đồng cụ thể để xây dựng sự tham gia và các cấu trúc xã hội nội bộ thiết yếu. Những cá nhân đam mê có thể giúp các nhóm đang gặp khó khăn đạt được cảm giác tự trọng và phát triển sự tin tưởng lẫn nhau. Các khóa học có thể cung cấp một cách tiếp cận thực hành cho trải nghiệm thực tế.

Bằng Cao đẳng Khoa học xã hội là bước đi đầu tiên và quan trọng với rất nhiều sinh viên. Sau khi hoàn thành chương trình học tập hai năm ở một trường cao đẳng cộng đồng, kĩ thuật, hay dạy nghề, sinh viên có thể tìm kiếm việc làm hoặc tiếp tục học lên cao hơn.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Cao đẳng Khoa học xã hội
  • Khoa học xã hội
  • Công tác xã hội
  • Dịch vụ cộng đồng
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học xã hội (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập