Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều Các Cao đẳng Khoa học Xã hội  (Cao đẳng Khoa học xã hội) Các chương trình trong Dịch vụ cộng đồng trong Arnold, Hoa Kỳ 2023

1 Cao đẳng Khoa học xã hội Các chương trình trong Dịch vụ cộng đồng trong Arnold, Hoa Kỳ 2023

Tổng quat

Các nghiên cứu về dịch vụ cộng đồng có thể liên quan đến việc làm việc trong các cộng đồng cụ thể để xây dựng sự tham gia và các cấu trúc xã hội nội bộ thiết yếu. Những cá nhân đam mê có thể giúp các nhóm đang gặp khó khăn đạt được cảm giác tự trọng và phát triển sự tin tưởng lẫn nhau. Các khóa học có thể cung cấp một cách tiếp cận thực hành cho trải nghiệm thực tế.

Hoa Kỳ vẫn là điểm đến phổ biến nhất trên thế giới đối với sinh viên quốc tế. Các trường đại học ở Mỹ thống trị bảng xếp hạng thế giới và quốc gia này cũng cung cấp nhiều địa điểm học tập thú vị. Các hệ thống đại học của bang được chính quyền bang trợ cấp một phần và có thể có nhiều cơ sở trải khắp bang với hàng trăm nghìn sinh viên.

Bằng Cao đẳng Khoa học xã hội là bước đi đầu tiên và quan trọng với rất nhiều sinh viên. Sau khi hoàn thành chương trình học tập hai năm ở một trường cao đẳng cộng đồng, kĩ thuật, hay dạy nghề, sinh viên có thể tìm kiếm việc làm hoặc tiếp tục học lên cao hơn.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Cao đẳng Khoa học xã hội
  • Hoa Kỳ
  • Khoa học xã hội
  • Công tác xã hội
  • Dịch vụ cộng đồng
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học xã hội (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan