Keystone logo

4 Cao đẳng Khoa học xã hội Các chương trình trong Nhân văn học Nghiên cứu ngôn ngữ Ngôn ngữ hiện đại 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Cao đẳng Khoa học xã hội
  • Nhân văn học
  • Nghiên cứu ngôn ngữ
  • Ngôn ngữ hiện đại
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nhân văn học (4)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Cao đẳng Khoa học xã hội Các chương trình trong Nhân văn học Nghiên cứu ngôn ngữ Ngôn ngữ hiện đại

Cho dù chuyển sang một lĩnh vực mới hoặc như là một khởi đầu ít tốn kém trong giáo dục đại học, một Associate of Arts cung cấp cơ hội mới cho sinh viên. Chương trình nghệ thuật tự do kéo dài hai năm này cho phép sinh viên tiếp cận với nghề nghiệp ở trình độ nhập học hoặc cơ hội để đạt được bằng cử nhân.

Một liên kết của nghệ thuật trong ngôn ngữ hiện đại là gì? Đây là một chương trình đại học dành cho sinh viên muốn học ngoại ngữ, được thiết kế như một nền tảng cho một văn bằng bốn năm sau đó với các khóa học cốt lõi và sơ bộ. Học sinh khám phá một ngôn ngữ mới trong môi trường thực hành với việc đọc, viết và nói; họ cũng có thể nghiên cứu văn hoá thông qua lịch sử và văn học của nó. Các khóa học thường liên quan đến mức độ tương tác cao giữa sinh viên, cũng như giữa các cá nhân và giảng viên.

Cùng với ngôn ngữ mới, sinh viên phát triển một số kỹ năng trong khi học tập cho một liên kết của nghệ thuật trong ngôn ngữ hiện đại. Chương trình này có thể thiết lập hoặc cải thiện trí nhớ, giải quyết vấn đề, đọc và nghe hiểu, và kỹ năng học tập. Các khóa học cũng xây dựng nhận thức về con người và toàn cầu.

Một liên kết trong nghệ thuật có thể được tiếp cận hơn so với một Cử nhân kể từ khi chương trình ngắn hơn có nghĩa là học phí thấp hơn. Chi phí khác nhau giữa các trường học và các nước, và một số trường có thể có mức học phí khác nhau cho mỗi giờ tín dụng cho hai chương trình.

Trong một nền kinh tế ngày càng tăng và cộng đồng, biết nhiều ngôn ngữ có thể là quan trọng hoặc ít nhất cung cấp thêm các chứng chỉ cho bất kỳ công việc nào. Kỹ năng dịch là cần thiết cho công nhân nhà nước hoặc liên bang, phóng viên và nhiếp ảnh gia đi du lịch nước ngoài, và dịch giả trong nước cho các công ty xuất bản hoặc trò chơi, trong số các nghề khác. Các công ty tìm kiếm đại diện với cộng đồng hoặc các công ty khác cũng có thể thích những người thông thạo nhiều ngôn ngữ.

Một liên kết của nghệ thuật làm cho nó dễ dàng hơn để theo đuổi sự giáo dục và sự nghiệp bạn mơ ước. Đối với sinh viên sống ở vùng sâu vùng xa hoặc cần học tập linh hoạt, các chương trình trực tuyến đặc biệt có giá trị. Để biết thêm thông tin, hãy tìm kiếm chương trình của bạn dưới đây và liên hệ trực tiếp với văn phòng tuyển sinh của trường bạn chọn bằng cách điền vào mẫu chính.