Keystone logo

1 Associate of Science Các chương trình trong Kỹ thuật viễn thông trong New Haven, Hoa Kỳ 2023

Tổng quat

Bằng Cao đẳng Khoa học tự nhiên cũng tương tự như Cao đẳng Khoa học xã hội đó là chúng đều được cấp bởi các trường cao đẳng cộng đồng và đều có các môn học đại cương trong chương trình giảng dạy. Chúng khác nhau ở điểm đó là bằng Cao đẳng Khoa học tự nhiên yêu cầu các môn học chuyên ngành về khoa học tự nhiên.

Một Cử nhân Khoa học kỹ thuật Viễn thông là một chương trình kết hợp các lĩnh vực kỹ thuật khác nhau của nghiên cứu như khoa học máy tính và kỹ thuật điện có hiệu quả tạo điều kiện trao đổi thông tin trong điện thoại, máy tính và internet, truyền hình vệ tinh và mạng không dây trong mạng lưới các hình thức khác có sẵn.

Giáo dục ở Hoa Kỳ chủ yếu được cung cấp bởi các khu vực công cộng, kiểm soát và tài trợ đến từ ba cấp độ: nhà nước, địa phương, bang và liên bang, trong thứ tự đó.Các yêu cầu chung để học đúng trình độ giáo dục đại học Hoa Kỳ sẽ bao gồm các bài luận tuyển sinh của bạn (còn được gọi là tuyên bố về mục đích hay tuyên bố cá nhân), bảng điểm, đề nghị / thư giới thiệu, bài kiểm tra ngôn ngữ

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Associate of Science
  • Hoa Kỳ
  • Nghiên cứu Kĩ thuật
  • Kĩ thuật điện
  • Kỹ thuật viễn thông
  • New Haven
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Kĩ thuật (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan