Keystone logo

1 Associate of Science Các chương trình trong Vật lý học trong Santa Clara, Hoa Kỳ 2023

Tổng quat

Bằng Cao đẳng Khoa học tự nhiên cũng tương tự như Cao đẳng Khoa học xã hội đó là chúng đều được cấp bởi các trường cao đẳng cộng đồng và đều có các môn học đại cương trong chương trình giảng dạy. Chúng khác nhau ở điểm đó là bằng Cao đẳng Khoa học tự nhiên yêu cầu các môn học chuyên ngành về khoa học tự nhiên.

Ngành khoa học vật lý giải quyết các vấn đề trong việc tìm hiểu tự nhiên và sử dụng mô hình toán học để giúp mở rộng sự hiểu biết của chúng ta về nó. Việc có bằng Cử nhân, Thạc sĩ, hay Tiến sĩ trong lĩnh vực Vật lý sẽ giúp bạn dễ dàng tìm được rất nhiều vị trí làm việc liên quan tới phân tích trong ngành, trong đó đòi hỏi sự hiểu biết toàn diện về mô hình và phân tích.

Giáo dục ở Hoa Kỳ chủ yếu được cung cấp bởi các khu vực công cộng, kiểm soát và tài trợ đến từ ba cấp độ: nhà nước, địa phương, bang và liên bang, trong thứ tự đó.Các yêu cầu chung để học đúng trình độ giáo dục đại học Hoa Kỳ sẽ bao gồm các bài luận tuyển sinh của bạn (còn được gọi là tuyên bố về mục đích hay tuyên bố cá nhân), bảng điểm, đề nghị / thư giới thiệu, bài kiểm tra ngôn ngữ

Đọc thêm

Bộ lọc

 • Associate of Science
 • Hoa Kỳ
 • Khoa học tự nhiên
 • Vật lý học
 • Santa Clara
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Khoa học tự nhiên (1)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan