Keystone logo

56 Khoá học Các chương trình trong Nghiên cứu kinh doanh Bán hàng 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu kinh doanh
  • Bán hàng
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu kinh doanh (56)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Khoá học Các chương trình trong Nghiên cứu kinh doanh Bán hàng

Một vị trí bán hàng liên quan đến việc cho và mất giữa người tiêu dùng và các ngành công nghiệp cũng như thương mại giữa các quốc gia. lĩnh vực học tập này tập trung vào giảng dạy tiếp thị và kinh tế để hiểu những gì khiến nhu cầu thị trường và làm thế nào để cung cấp hàng hóa trong khi tăng cường sự phát triển của một doanh nghiệp.