Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 5 Khoá học Các chương trình trong Biên tập phim 2023

5 Khoá học Các chương trình trong Biên tập phim 2023

Tổng quat

Lĩnh vực biên tập phim tập trung vào khía cạnh kể chuyện được sử dụng thông qua phim và các biên tập thẩm mỹ và công nghệ được sử dụng. Lĩnh vực này liên quan đến việc sử dụng cộng tác và phần mềm mà sinh viên có thể học cách xử lý một cách chuyên nghiệp.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Báo chí và Truyền thông đại chúng
  • Nghiên cứu điện ảnh
  • Biên tập phim
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Báo chí và Truyền thông đại chúng (5)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập