Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Bad Vöslau, Áo 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Bad Vöslau. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Bad Vöslau đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Bad Vöslau. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Bad Vöslau đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

ITM College was founded in 1986 as the first privately run college for tourism and management in Austria with English as the language of instruction.

ITM College was founded in 1986 as the first privately run college for tourism and management in Austria with English as the language of instruction. Đọc ít hơn