Istituto Modartech

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Istituto Modartech

  • Cấp bằng tốt nghiệp tương đương với bằng tốt nghiệp, bằng cấp được công nhận ở cấp độ châu Âu

Istituto Modartech

Istituto Modartech

Từ tay nghề đến nghệ thuật, từ kỹ thuật đến công nghệ, mỗi yếu tố được tích hợp vào phương pháp đào tạo của Viện. Bí quyết của Modartech được xây dựng theo thời gian thể hiện một di sản văn hóa kỹ thuật dành cho sinh viên và công ty.

Địa điểm

Pontedera

Address
Viale Rinaldo Piaggio,7
56025 Pontedera, Tiệp Khắc, Ý

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn