Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Heidenheim, Đức 2020

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Heidenheim. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Heidenheim đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Heidenheim. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Heidenheim đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

The dual system of education, which provides a practice-oriented education involving both, employers as well as state-run academic institutions, has a long tradition in Germany. "Duale Hochschule Bad ... Đọc thêm

The dual system of education, which provides a practice-oriented education involving both, employers as well as state-run academic institutions, has a long tradition in Germany. "Duale Hochschule Baden-Wuerttemberg" - Baden-Wuerttemberg Cooperative State University - represents the extension of this dual system of learning into the field of higher education. Đọc ít hơn