Đọc Mô tả chính thức

"Viện Digital Marketing là tiêu chuẩn chứng nhận toàn cầu về giáo dục kỹ thuật số. Cho đến nay, hơn 13.000 người tại 70 quốc gia đã tốt nghiệp với bằng cấp Học viện Marketing kỹ thuật số, làm cho chúng ta các tiêu chuẩn chứng nhận kỹ thuật số được dạy rộng rãi nhất trên thế giới.

Viện Digital Marketing hợp tác với các chuyên gia kỹ thuật số toàn cầu để xác định và phát triển các kỹ năng và năng lực cần thiết của các chuyên gia kỹ thuật số ngày nay. các khóa học của chúng tôi được xem xét bởi Hội đồng Giáo trình tư vấn, trong đó bao gồm các công ty kỹ thuật số hàng đầu bao gồm cả Google, Facebook, Twitter và LinkedIn.

Thưởng thức truy cập 24 giờ video bài giảng, thuyết trình, bài tập thực hành, bài kiểm tra tương tác và một mạng lưới sinh viên ủng hộ. Không bao giờ sợ mất tích một lớp nữa.

Sau khi hoàn thành khóa học của bạn, bạn sẽ nhận được một, trình độ chuyên môn trên toàn cầu được tôn trọng ngành công nghiệp-công nhận. "

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh