Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Sligo, Ireland 2019/2020

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Sligo. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Sligo đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Sligo

Địa điểm
Ireland
Sligo
Since it first opened in September 1970, IT Sligo has been one of Ireland’s leading third level institutions. Students are at the heart of what we do....
St. Angela’s College, Sligo, a College of the National University of Ireland, Galway, is a provider of University-level education and research in the...