Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Sligo, Ireland 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Sligo. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Sligo đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Sligo

Địa điểm
Ireland
Sligo
Kể từ khi nó lần đầu tiên được mở vào tháng năm 1970, CNTT Sligo đã là một trong Ai-len'S hàng đầu tổ chức cấp thứ ba. Học sinh là trung tâm của những...
Cao đẳng St. Angela, Sligo, Một trường Cao đẳng của Đại học Quốc gia Ireland, Galway, là một nhà cung cấp giáo dục đại học cấp và nghiên cứu tại Tây B...