Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Ai-xơ-len 2019/2020

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh ở Iceland. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Iceland. Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình nghiên cứu cung cấp.

Tìm trường đại học ở Iceland và duyệt qua các chương trình của họ để tìm những người phù hợp với bạn nhất. Nhận được tất cả thông tin về các tùy chọn khác nhau trong nghiên cứu Iceland và so sánh học phí và thời gian học. Bạn có thể tiết kiệm thời gian và các trường đại học liên hệ trực tiếp tại Iceland: điền vào "Yêu cầu thông tin miễn phí " hình thức, trong đó sẽ đưa bạn tiếp xúc với văn phòng tuyển sinh.

Bắt đầu tìm kiếm cho giáo dục tương lai của bạn ngay lập tức!

Đọc thêm Đọc ít hơn

5 Kết quả trong Iceland

Địa điểm
Iceland
The University Centre of the Westfjords is a non-profit organisation established in March 2005. It has 40 founding members, including all of the count...
Bifröst University was founded in Reykjavík Iceland in 1918 on the model of Ruskin College, , under the name or the . From the start its role was to e...
The Iceland University of the Arts is a self-governing institution providing higher education in fine arts, theatre, dance, music, design, architectur...
Keilir consists of four different schools: Aviation Academy, Health Academy, Secondary School and a Preliminary University Studies Department. Each Sc...
The mission is to offer a high quality learning experience. Offering opportunities for research, design and the management of systems for sustainable ...