Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Béjaïa, Algérie 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Béjaïa. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Béjaïa đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Béjaïa. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Béjaïa đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

University of Bejaia is a public and pluridisciplinary institution that was established on October 1983.Currently, it has more than 45 700 students, 1714 teachers and 1227 administrative and technical ... Đọc thêm

University of Bejaia is a public and pluridisciplinary institution that was established on October 1983.Currently, it has more than 45 700 students, 1714 teachers and 1227 administrative and technical staff spread on 08 faculties: Faculty of Technology - Faculty of Exact Sciences – Faculty of law and Political Sciences – Natural and Life Sciences- Faculty of Literature and Languages- Human and Social Sciences- Economic Sciences, Management and Commercial Sciences- Medical Sciences. Đọc ít hơn