Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Albania 2019

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh ở Albania. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Albania. Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình nghiên cứu cung cấp.

Tìm trường đại học ở Albania và duyệt qua các chương trình của họ để tìm những người phù hợp với bạn nhất. Nhận được tất cả thông tin về các tùy chọn khác nhau trong nghiên cứu Albania và so sánh học phí và thời gian học. Bạn có thể tiết kiệm thời gian và các trường đại học liên hệ trực tiếp tại Albania: điền vào "Yêu cầu thông tin miễn phí " hình thức, trong đó sẽ đưa bạn tiếp xúc với văn phòng tuyển sinh.

Bắt đầu tìm kiếm cho giáo dục tương lai của bạn ngay lập tức!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Albania

Địa điểm
Albania
TẠI SAO thuế TNDN? Sau mười hai năm nghiên cứu, các quyết định đúng đắn, bạn sẽ làm là để có được ghi danh cho các nghiên cứu trường Đại học tại Canad...
Đại học New York Tirana - UNYT được khánh thành vào tháng Chín năm 2002, sau khi nhận được một giấy phép từ các thứ tiếng chính phủ [Nghị định Nr. 397...