Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Tirana, Albania 2019/2020

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Tirana. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Tirana đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Tirana

Địa điểm
Albania
Tirana
Canadian Institute of Technology (CIT) also known as “Instituti Kanadez i Teknologjisë” (SHLUP “IKT”), is owned by the company C.I.T. – Albania, which...
The UNYT is a fascinating blend of challenge and vision, in response to the needs of a global society and era. It is for this reason why the UNYT attr...