Academy Class

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Học viện lớp là một nhà cung cấp đào tạo cho các quảng cáo và các nhà phát triển ở Anh. Với lớp học ở London, Manchester và Glasgow, đào tạo tư nhân bespoke tại cơ sở của bạn, ảo sống trực tuyến học tập và video theo yêu cầu, bạn quyết định cách bạn muốn tìm hiểu.

giáo viên hướng dẫn của chúng tôi không bao giờ dừng lại quá trình học tập của mình, quá. Chúng tôi luôn thực hành với các công cụ và kỹ thuật mới nhất - bạn đang học tập từ những người ở đầu trò chơi của họ. Họ có kinh nghiệm đầu tay trong việc sử dụng Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects, Premiere Pro, Revit, AutoCAD, 3ds Max, Maya, Final Cut pro, HTML5, Javascript, CSS3, và nhiều hơn nữa.

lớp học của chúng tôi là tất cả các thực hành và do chứng nhận Adobe, Autodesk, Maxon và giảng Unity người cũng là nhà thiết kế và phát triển. Bạn đang ở trong tay tốt!

Địa điểm

London

Address
Elizabeth House, 39 York Road

SE1 7NQ London, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Glasgow

Address
111 Union St,

G1 3TA Glasgow, Scotland, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Manchester

Address
Universal Square
Devonshire Street North
Ardwick,

M12 6JH Manchester, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Xứ Wales

Address
26 Whitehall Road,

LS12 1BE Xứ Wales, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Vilnius

Address
Palangos g. 4

01402 Vilnius, Quận Vilnius, Litva

Các chương trình

Trường này cũng cung cấp: