Blackburn college

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Blackburn college là Blackburn college Giáo dục Bổ sung lớn nhất ở Pennine Lancashire và là một trong những nhà cung cấp Giáo dục Đại học lớn nhất cho một trường cao đẳng ở Anh.

Kể từ năm 1888, mọi người từ khắp Lancashire và hơn thế nữa đã phát triển kỹ năng của họ, đào tạo lại và chuyển sang các cấp học cao hơn với sự hỗ trợ của Blackburn college .

Họ hướng tới mục tiêu phát triển con người thông qua học tập và thành tích vì lợi ích của bản thân, xã hội và nền kinh tế. Trọng tâm của họ là đáp ứng giáo dục quốc gia và khu vực, các nhu cầu về kỹ năng và việc làm cho các cá nhân và nhu cầu của người sử dụng lao động phù hợp với các ưu tiên của Chính phủ.

Địa điểm

West Lancashire District

Address
Feilden Street Blackburn Lancashire BB2 1LH
West Lancashire District, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn