Bournemouth and Poole College

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Chúng tôi là nhà cung cấp chương trình Giáo dục Nâng cao (FE) và Học nghề lớn nhất trong khu vực. Trọng tâm cốt lõi của chúng tôi là phát triển các kỹ năng làm việc của sinh viên để khi rời khỏi chúng tôi, họ sẵn sàng bắt đầu hoặc tiến bộ trong sự nghiệp đã chọn.

Địa điểm

Trực tuyến Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Address
North Road
BH14 0LS Poole, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn