ETC International College

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

ETC là má»t trÆ°á»ng ngôn ngữ do gia Äình tá»± quản Äược thành lập vào nÄm 1989. Chúng tôi Äã hoạt Äá»ng thành công á» Bournemouth ká» từ thá»i Äiá»m Äó, mặc dù không phải lúc nào cÅ©ng trên cùng má»t trang. Các giám Äá»c Äã quyết Äá»nh chuyá»n sang má»t trÆ°á»ng há»c có mục Äích xây dá»±ng trên ÄÆ°á»ng West Hill Äá» cho phép má» rá»ng.

TrÆ°á»ng hiá»n nay Äược hÆ°á»ng lợi từ môi trÆ°á»ng xung quanh yên tÄ©nh hÆ¡n gấp bá»n lần sá» phòng há»c (Trên 35 thay vì 7), thÆ° viá»n, quán cà phê, sảnh sinh viên, chá» á» và Äủ không gian Äá» tá» chức các hoạt Äá»ng xã há»i tại chá».desk globe on tableKyle Glenn / Unsplash

ETC International College

Chúng tôi là má»t trÆ°á»ng ngôn ngữ chuyên gia, Äược thành lập vào nÄm 1989, cung cấp:

 • Khóa há»c Tiếng Anh
 • Khóa há»c 1: 1
 • Các khóa luyá»n thi (IELTS, CAE, FCE)
 • Các khóa há»c chuyên ngành (tiếng Anh thÆ°Æ¡ng mại, tiếng Anh y tế, tiếng Anh pháp lý)
 • Khóa há»c dá»± bá» Äại há»c
 • Äào tạo giáo viên

Những gì bạn có thá» mong Äợi

Chúng tôi khuyến khích sinh viên của chúng tôi tận dụng tá»i Äa thá»i gian á» lại vá»i chúng tôi, cả trong và ngoài lá»p há»c. Vá»i sá»± giảng dạy tuyá»t vá»i, má»t loạt các hoạt Äá»ng Äược cung cấp và lá»±a chá»n chá» á», bạn có thá» Äắm mình trong nÆ°á»c Anh và há»c tiếng Anh bằng cách sá»­ dụng vÄn hóa xung quanh bạn.

ETC có má»t loạt các dá»ch vụ Äá» giúp bạn tận hÆ°á»ng kỳ nghá» của bạn vá»i chúng tôi:

 • Khóa há»c - Khóa há»c chất lượng cao phù hợp vá»i nhu cầu của bạn.
 • Giáo viên - Giáo viên của chúng tôi Äược Äào tạo thÆ°á»ng xuyên
 • Chất lượng - Äược công nhận và kiá»m tra bá»i Há»i Äá»ng Anh
 • Nhân viên thân thiá»n - Phúc lợi của bạn là Æ°u tiên của chúng tôi.
 • CÆ¡ sá» vật chất - Äá» giúp bạn há»c trong và ngoài lá»p há»c.
 • ETC Residence - Chúng tôi có má»t nÆ¡i cÆ° trú ngay bên cạnh trÆ°á»ng!
 • Hoạt Äá»ng - Tham quan má»t sá» Äá»a Äiá»m Äẹp xung quanh VÆ°Æ¡ng quá»c Anh.
 • Bãi biá»n - Chúng tôi cách bãi biá»n 2 phút!
 • Há»c sinh - Há»c há»i vá»i sinh viên từ khắp nÆ¡i trên thế giá»i.
 • VÄn hóa - Trải nghiá»m vÄn hóa Anh Äầu tiên.red telephone boothWilliam Krause / Unsplash

CÆ¡ sá» ETC

ETC nằm trên ÄÆ°á»ng West Hill, á» Bournemouth. Chúng tôi có 4 tòa nhà chính, trong Äó bao gá»m các lá»p há»c và ETC Residence của chúng tôi. Chúng tôi cÅ©ng có má»t quán Än tá»± phục vụ và sân trong, nÆ¡i chúng tôi có thá» cung cấp nhiá»u hoạt Äá»ng khác nhau. Truy cập khuyết tật bá» giá»i hạn trong khuôn viên ETC International College

Các giáo viên của bạn

Tất cả các giáo viên Äã Äược lá»±a chá»n cho tiêu chuẩn cao vá» kỹ nÄng quản lý lá»p há»c và kiến ââthức vá» kỹ nÄng giảng dạy và Äào tạo. Bạn sẽ tìm thấy các giáo viên thân thiá»n nhÆ°ng hiá»u quả và có khả nÄng Äáp ứng các yêu cầu há»c tập cụ thá» của bạn. Trong suá»t khóa há»c của bạn, giáo viên của bạn sẽ là má»t ngÆ°á»i hÆ°á»ng dẫn hiá»u biết, há» trợ cho quá trình há»c tập, ngÆ°á»i sẽ theo dõi sá»± tiến bá» của bạn và tạo cÆ¡ há»i thá»±c hành trong má»t bầu không khí thoải mái, thoải mái.

Nhân viên ETC

Chúng tôi có má»t Äá»i ngÅ© nhân viên thân thiá»n sẵn sàng giúp bạn trong suá»t thá»i gian của bạn vá»i chúng tôi.

Địa điểm

Bournemouth

Address
West Hill Road
BH2 5PG Bournemouth, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland