Đọc Mô tả chính thức

Tác động toàn cầu Bắc London College là một nhà cung cấp cũng được thành lập, chúng tôi chuyên về Đào tạo, Thực tập, Khóa học Dạy nghề và trình độ sau đại học.

Công ty có văn phòng tại Vương quốc Anh; với Associates kinh doanh ở Tây Phi và Vương quốc Anh.

Công ty được thiết lập vững chắc như là một nhà cung cấp các khóa học được quốc tế công nhận. Khách hàng của chúng tôi bao gồm các cá nhân tìm kiếm để nâng cấp trình độ chuyên môn của họ, các doanh nghiệp tư nhân, và đoàn đa quốc gia cung cấp đào tạo và trình độ chuyên môn cho nhân viên để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của họ.

Giảng viên chuyên gia có thể làm việc với bạn trong văn phòng của bạn hoặc tại một địa điểm được đề cử. Tất cả các khóa học của chúng tôi cung cấp bằng cấp được công nhận trên toàn quốc, và họ sẽ làm cho một tác động tích cực đến doanh nghiệp của bạn.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Your Success Is Our Success

Global Impact

Study Online