Global Banking School

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Trường Ngân hàng toàn cầu cung cấp Công nghiệp hàng đầu áp dụng Ngân hàng và Tài chính giáo dục trên toàn thế giới. Chúng tôi được biết đến chủ yếu để đào tạo ngân hàng đầu tư cho công ty, ngân hàng, cổ phần tư nhân và quỹ đầu tư trong 20 thủ đô tài chính hàng đầu.

đề xuất độc đáo của chúng tôi trong ngành công nghiệp để giúp bạn xây dựng một sự nghiệp thành công trong ngành công nghiệp ngân hàng, tài chính. Chúng tôi tuyển dụng những người đầy tham vọng, giáo dục họ với tư duy phê phán và giải quyết vấn đề; hướng dẫn nghề nghiệp của mình để trở thành một nhân cách thành công trong thế giới toàn cầu này.

giảng viên của chúng tôi mang lại sự giàu có rất nhiều kinh nghiệm nghiệp, giáo dục chuyên nghiệp và kỹ năng giảng dạy nhiệt tình đến lớp học.

Mỗi học sinh của trường ngân hàng toàn cầu đã đi qua chương trình phát triển nghề nghiệp miễn phí của chúng tôi, nơi bạn sẽ tương tác với nhóm các ngân hàng cao cấp để xác định sự nghiệp quyền cho chính mình, đơn xin việc của bạn cho vai trò cụ thể và mạng lưới với ngành công nghiệp.

Bằng cách nghiên cứu ở sinh viên GBS cũng sẽ tự động trở thành thành viên của 4000 + cựu sinh viên của chúng tôi trong ngành ngân hàng và ngành công nghiệp tài chính. Học sinh sẽ được mời đến nhiều sự kiện mạng lưới của chúng tôi, nơi họ sẽ có thể đáp ứng những cựu học sinh và sử dụng lao động từ ngành công nghiệp.

phương pháp giảng dạy sáng tạo của chúng tôi được cung cấp bởi các ngân hàng đầu tư có kinh nghiệm. Chúng tôi luôn mong muốn xóa bỏ khoảng cách về kiến ​​thức giữa các ngân hàng đầu tư thế giới thực và thực hành tài chính và học tập học thuật truyền thống. Chúng tôi tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận nhóm, chuyên sâu Q & A với một huấn luyện viên dày dạn, thuyết trình trực quan và học tập của các ứng dụng thế giới thực với các mô hình tài chính dựa trên Excel.

Địa điểm

London

Address
London Headquarters
Global Banking School
116-120 Meridian Place
Canary Wharf

E14 9FE London, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

London

Address
Olympic Park Campus
Global Banking School
153-159 Bow Road

E3 2SE London, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland