Liverpool School of English

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Liverpool School of English là trÆ°á»ng dạy ngôn ngữ lá»n nhất và lâu Äá»i nhất trong thành phá» tuyá»t vá»i, ná»i tiếng thế giá»i của Liverpool.114121_33087858095_68f0c0445b_b.jpg

Từ nÄm 1999, chúng tôi Äã cung cấp chuyên gia Äào tạo tiếng Anh trong má»t môi trÆ°á»ng kích thích và há» trợ. Mục tiêu của chúng tôi là má»t trÆ°á»ng há»c rất rõ ràng và ÄÆ¡n giản:

 • Tất cả há»c sinh há»c cách hiá»u quả
 • Tất cả há»c sinh thành công trong viá»c Äạt Äược mục tiêu
 • Tất cả há»c sinh Äá»u Äược hÆ°á»ng má»t trải nghiá»m Äặc biá»t

Chúng tôi chia sẻ và quảng bá những giá trỠchung này tại Liverpool School of English :

 • Chúng tôi yêu môi trÆ°á»ng quá»c tế
 • Chúng tôi là má»t nhóm những ngÆ°á»i thá»±c sá»± chào Äón, thân thiá»n và chu Äáo
 • Chúng tôi tá»± hào là chuyên nghiá»p trong má»i thứ chúng tôi làm

Liverpool là má»t thành phá» tuyá»t vá»i cho sinh viên quá»c tế. Nó là má»t kích thÆ°á»c hoàn hảo. Nó nhá» gá»n, an toàn và dá» dàng Äá» có Äược xung quanh. Nó cÅ©ng sôi Äá»ng và thú vá» vá»i rất nhiá»u Äá» xem và làm.

Thành phá» ná»i tiếng vá»i lá»ch sá»­, kiến ââtrúc, thá» thao, âm nhạc và những ngÆ°á»i thân thiá»n. Bến cảng của chúng tôi là má»t di sản thế giá»i Äược UNESCO công nhận. Chúng tôi có nhiá»u công viên Äẹp và nhiá»u viá»n bảo tàng và phòng trÆ°ng bày hÆ¡n bất kỳ thành phá» nào á» Anh ngoài Luân Äôn. Liverpool rất giàu vá» lá»ch sá»­, vÄn hoá và truyá»n thá»ng nhÆ°ng nó hiá»n Äại và sôi Äá»ng. Thành phá» sá»ng Äá»ng vá»i sá»± Äá»i má»i và sáng tạo. Sá»± kết hợp cảm hứng này là hoàn hảo cho viá»c há»c, thÆ°á»ng thức những trải nghiá»m má»i và vui chÆ¡i vá»i bạn bè má»i.

Sinh viên của chúng tôi nhanh chóng yêu Liverpool. Há» nói vá»i chúng tôi là lá»n và nhá» cùng má»t lúc. Há» thích gặp những ngÆ°á»i dân Äá»a phÆ°Æ¡ng thân thiá»n cÅ©ng nhÆ° sinh viên từ khắp nÆ¡i trên VÆ°Æ¡ng quá»c Anh và trên thế giá»i. Há» cho chúng tôi biết há» cảm thấy nhÆ° á» nhà và Liverpool là má»t nÆ¡i Äặc biá»t cho há». TrÆ°á»ng chúng tôi tá»a lạc tại Khu Kiến Thức của trung tâm thành phá». Äiá»u này làm cho nó dá» dàng cho sinh viên của chúng tôi Äá» thÆ°á»ng thức nhiá»u Äiá»m tham quan mà Liverpool ná»i tiếng.114122_36210740133_55d4349a62_b.jpg

Các cÆ¡ sá» tuyá»t vá»i của chúng tôi bao gá»m:

 • Äiá»m truy cập Wi-Fi miá»n phí
 • ThÆ° viá»n cho thuê sách, CD và DVD
 • 26 phòng há»c kỹ thuật sá» - 20 vá»i bảng trắng tÆ°Æ¡ng tác
 • 2 bá» máy tính
 • Má»t khu vÆ°á»n xinh Äẹp
 • Má»t quán cà phê tại nÆ¡i bạn có thá» mua các bữa Än nhẹ và Äá» uá»ng nóng và lạnh
 • Má»t phòng chung, nÆ¡i bạn có thá» thÆ° giãn, xem TV, trò chuyá»n, duyá»t Internet và uá»ng nóng hoặc lạnh114125_38217021721_952c4917b5_b.jpg

Các khóa há»c của chúng tôi bao gá»m:

 • Tiếng Anh tá»ng quát
 • Chuẩn bá» IELTS
 • Chuẩn bá» IELTS
 • Các khóa há»c chuẩn bá» Cambridge FCE và Cambridge CAE
 • Trinity CertTESOL, Cambridge TKT (Bài kiá»m tra kiến ââthức giáo viên) và Khóa há»c phát triá»n giáo viên vá»i CLIL (Há»c Ngôn ngữ tích hợp Ngôn ngữ há»c)
 • Kỹ nÄng Há»c thuật
 • KÄ© nÄng giao tiếp
 • Tiếng Anh cho doanh nghiá»p
 • Tiếng Anh tá»ng quát
 • Live Liverpool
 • Há»c phí Riêng tÆ° (1: 1)
 • Các TrÆ°á»ng Mùa Hè Nhá» cho các nhóm á» Liverpool
 • Các chÆ°Æ¡ng trình nhóm theo yêu cầu dành cho ngÆ°á»i lá»n và ngÆ°á»i lá»n

Liverpool School of English là má»t trung tâm thi Cambridge. Chúng tôi Äược công nhận bá»i ISI và Há»i Äá»ng Anh vá» giảng dạy tiếng Anh.

Địa điểm

Liverpool

Address
50-54 Mount Pleasant
L3 5SD Liverpool, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland