London Academy Business School

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

London Academy Business School (LABS) là một công ty tư vấn và giáo dục chuyên thiết kế và cung cấp các hội thảo chuyên ngành và các sản phẩm giáo dục khác cho các tổ chức doanh nghiệp tư nhân và công cộng. Trong những năm qua, LABS đã tăng cường cam kết và hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế.

Địa điểm

Trực tuyến Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Address
44 Broadway
E15 1XH London, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn