MC Academy

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Sá»± kiá»n chính

MC Academy Äược khai trÆ°Æ¡ng vào nÄm 2005 tại Trung tâm Manchester City và ká» từ Äó, chúng tôi Äã nhiá»t tình chào Äón các sinh viên từ khắp nÆ¡i trên thế giá»i Äến ngôi trÆ°á»ng thân thiá»n và ấm áp của chúng tôi. Chúng tôi Äược công nhận bá»i Há»i Äá»ng Anh - Äó là sá»± Äảm bảo của bạn vá» má»t trÆ°á»ng há»c tiếng Anh chất lượng tiêu chuẩn. Chúng tôi cÅ©ng là thành viên tích cá»±c của EnglishUK.

MC Academy là nhà cung cấp hàng Äầu các khóa há»c tiếng Anh chất lượng cung cấp nhiá»u chÆ°Æ¡ng trình thú vá» và xã há»i Äá» bạn có thá» Äạt Äược nhiá»u nhất từ Manchester. MC Acamedy cÅ©ng là TRUNG TÃM KIá»M TRA PASSWORD - những ngÆ°á»i tham gia thá»­ nghiá»m nhận Äược chứng nhận có giá trá» Äá» cung cấp bằng chứng vá» trình Äá» tiếng Anh của há».

VỠtrí

Chúng tôi nằm á» trung tâm của Manchester, ngay trÆ°á»c khu vÆ°á»n Piccadilly ná»i bật. TrÆ°á»ng trung tâm nhất á» Manchester.

Nhiá»m vụ của chúng ta

Chúng tôi hÆ°á»ng tá»i hình thành và truyá»n cảm hứng cho Æ°á»c mÆ¡ của há»c sinh bằng cách cung cấp ná»n giáo dục ngôn ngữ tá»t nhất có thá» trong môi trÆ°á»ng kích thích và há» trợ cÅ©ng nhÆ° mang Äến cÆ¡ há»i phát triá»n giáo dục, cá nhân và vÄn hóa.

Các khóa há»c

Chúng tôi cung cấp má»t loạt các khóa há»c tiếng Anh - từ tiếng Anh tá»ng quát Äến luyá»n thi cho Äến Äào tạo tiếng Anh dạy nghá».

 • Tiếng Anh tá»ng quát
 • IELTS
 • Tiếng Anh thÆ°Æ¡ng mại
 • Luyá»n thi Cambridge
 • Từ má»t Äến má»t
 • Công ty
 • Khóa há»c Bespoke

Cơ sỠvật chất

 • Các lá»p há»c tiá»n nghi và hiá»n Äại vá»i bảng trắng tÆ°Æ¡ng tác và truy cập internet
 • ThÆ° viá»n
 • Phòng máy tính
 • Ba phòng cà phê thÆ° giãn Äá» giao lÆ°u trong thá»i gian nghá».
 • Má»t cÄn phòng Äá» cầu nguyá»n và chiêm niá»m.

Tài nguyên há»c tập

 • Sách ngữ pháp Äá» tìm kiếm má»t lÄ©nh vá»±c chủ Äá» khó khÄn nhất Äá»nh
 • Từ Äiá»n cho tất cả các cấp
 • NgÆ°á»i Äá»c Äá» cải thiá»n kỹ nÄng Äá»c của bạn

Các hoạt Äá»ng xã há»i

Các hoạt Äá»ng xã há»i hoạt Äá»ng hàng tuần và má»i cuá»i tuần. Chúng tôi cÅ©ng cung cấp các chuyến Äi má»t ngày và cuá»i tuần Äến những nÆ¡i nhÆ° Liverpool, Leeds, Peak District, Chester và Edinburgh (chuyến Äi cuá»i tuần vá»i má»t Äêm tại má»t nhà trá»). Má»i tuần, chúng tôi thá»­ các hoạt Äá»ng khác nhau và má»i tháng má»t lần, chúng tôi tá» chức bữa Än tá»i vá»i há»c sinh và giáo viên Äá» giao tiếp và thá»±c hành tiếng Anh. Các hoạt Äá»ng miá»n phí và Äược bao gá»m trong gói há»c, nhÆ°ng má»t sá» có thá» phải trả thêm chi phí.

Chá» á»

Tại MC Academy chúng tôi rất vui lòng cung cấp chá» á» gia Äình và nhà á» tiêu chuẩn cao cho tất cả há»c sinh của chúng tôi. Cung cấp má»t không gian chất lượng Äá» thÆ° giãn và há»c tập là má»t phần trong cam kết của chúng tôi nhằm Äảm bảo má»i sinh viên có má»t khoảng thá»i gian Äáng nhá» vá»i chúng tôi. Yêu cầu vá» chế Äá» Än uá»ng và các yêu cầu Äặc biá»t dá» dàng Äược phục vụ, bao gá»m các bữa Än Halal và chay.

Địa điểm

Manchester

Address
2nd Floor, Royal Buildings
M2 3AN Manchester, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
Điện thoại
+ 44 (0) 161 236 75 75