Makers Academy

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Câu chuyện của chúng tôi

Makers Academy được thành lập bởi Evgeny Shadchnev và Rob Johnson khi họ gặp nhau tại phòng thí nghiệm Forward. Evgeny là một nhà phát triển phần mềm được đào tạo cách cổ điển và như ông đã cố gắng để xây dựng đội ngũ của mình, ông phát hiện ra một thiếu các nhà phát triển có trình độ trên thị trường. Đồng thời, Rob đã tự học để chương trình thông qua một cuốn sách về Objective C và ông đã mất 9 tháng và 30 giờ một tuần để có được thông qua nó. Một cuộc trò chuyện giữa hai làm cho họ nhận ra rằng trong khi các chương trình khoa học máy tính là tốt khoan sinh viên với lý thuyết, họ đã được đào tạo để trở thành người giáo sư khoa học máy tính thay vì các lập trình viên, và một cái gì đó phải được thực hiện.

Khoảng 4 tháng sau cuộc trò chuyện mà họ bắt đầu nghiên cứu thuần tập đầu tiên của họ - vào tháng Hai năm 2013 - tạo Makers Academy - một thay thế cho các trường đại học và một con đường nghề vào một công việc như một nhà phát triển web, cho phép người dân chuyển đổi nghề nghiệp và học mã trong 3 siêu thâm tháng. Makers Học viện đã được đi trong hơn 2 năm và đã tốt nghiệp hơn 400 sinh viên.

Chúng tôi làm gì

Chúng tôi tin rằng việc học để code bao gồm nhiều hơn chỉ là những tài liệu chúng tôi cung cấp và chương trình giảng dạy, chúng tôi đã tạo ra. Chúng tôi hiện đang sử dụng một hỗn hợp của các cuộc hội thảo, các bài tập, các dự án, lớp học buổi break-out và cuối tuần thử thách để giúp học sinh hiểu được lập trình. Các môi trường nhập vai, có huấn luyện viên chuyên gia trong tay tất cả ngày và ghép nối với các sinh viên khác đều là chìa khóa cho quá trình giáo dục của chúng tôi.

Học sinh có cơ hội để áp dụng cho London vị trí của chúng tôi (Makers Academy) hoặc 100% trực tuyến cung cấp của chúng tôi (Makers Academy từ xa).

Địa điểm

London

Address
50-52 Commercial St
E1 6LT London, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland