ONCAMPUS

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

GIỚI ONCAMPUS

ONCAMPUS dạy chương trình dự bị đại học và năm đầu tiên dẫn đến một loạt các chương trình đại học và thạc sĩ tại các trường đại học hàng đầu của Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và châu Âu lục địa.


Địa điểm

Cambridge

Address
ONCAMPUS
Kett House, Station Road

CB1 2JH Cambridge, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland