South and City College Birmingham

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

South and City College Birmingham là một trong những trường cao đẳng lớn nhất và thành công nhất do chính phủ tài trợ ở Anh, tọa lạc lý tưởng tại thành phố lớn thứ hai của nó, Birmingham.

Địa điểm

Birmingham

Digbeth Campus

Birmingham

Bournville College Campus

Birmingham

Bordesley Green Campus

Birmingham

Hall Green Campus

Birmingham

Golden Hillock Women's Centre

Birmingham

Handsworth Campus

Birmingham

Fusion Centre