Đọc Mô tả chính thức

Chúng tôi là một trường đại học tồn tại để thúc đẩy ngân hàng và tài chính bằng cách cung cấp giáo dục và tư duy xuất sắc, phù hợp với nhu cầu của cá nhân, doanh nghiệp và xã hội.

Trọng tâm của chúng tôi là học tập suốt đời: trang bị cho cá nhân kiến thức, kỹ năng và trình độ để đạt được những gì họ muốn trong suốt sự nghiệp và cuộc sống của họ.two people handshaking above table with laptoprawpixel / Unsplash

Chúng tôi tồn tại vì một lý do rất đơn giản - để thúc đẩy ngân hàng và tài chính bằng cách cung cấp giáo dục và tư duy xuất sắc, phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp, cá nhân và xã hội.

Chúng tôi cung cấp một sự cân bằng về kinh nghiệm, sự thấu hiểu và lãnh đạo tư duy trong thế giới tài chính ngày nay, được cung cấp bởi các nhà lãnh đạo trong ngành, các nhà tư tưởng và các thành viên trong cộng đồng của chúng tôi.

Và bởi vì chúng tôi là trung tâm của ngành từ năm 1879, chúng tôi tạo ra các kết nối và xây dựng mối quan hệ đối tác giữa người dân và doanh nghiệp để ngân hàng và tài chính dễ tiếp cận và hiểu hơn, và tăng cường hòa nhập xã hội thông qua khả năng tài chính tốt hơn.

Chúng tôi là Học viện Ngân hàng Luân Đôn

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh