The Sheffield College

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Giới thiệu về The Sheffield College

Chúng tôi cung cấp đào tạo học thuật và dạy nghề chất lượng cao để nâng cao trình độ, kỹ năng và việc làm của bạn.116518_3796_4_0154small.jpg

Về chúng tôi

The Sheffield College là một trường cao đẳng giáo dục đại cương.

Nhiệm vụ của chúng tôi là biến đổi cuộc sống của bạn thông qua học tập.

Tầm nhìn của chúng tôi cho năm 2021 là trở thành một trường đại học tuyệt vời luôn đặt sinh viên của chúng tôi vào trung tâm của mọi việc chúng tôi làm.

Sinh viên của chúng tôi có được trình độ và kỹ năng cần thiết để tiến xa hơn trong việc làm, nghề nghiệp, học nghề, đào tạo thêm và các khóa học đại học.116520_Field_College01_LowRes-56002.jpg

Thông tin và số liệu chính

Sinh viên của chúng tôi có được trình độ và kỹ năng cần thiết để tiến xa hơn trong việc làm, nghề nghiệp, học nghề, đào tạo thêm và các khóa học đại học.

  • Trong năm học vừa qua (2017/18), chúng tôi đã cung cấp các khóa học thuật, dạy nghề và chuyên nghiệp trên 20 lĩnh vực chương trình giảng dạy cho khoảng 13.318 sinh viên và Thực tập sinh. Chúng tôi có khoảng 1.500 thành viên của đội ngũ nhân viên
  • Chúng tôi cung cấp hơn 700 bằng cấp bao gồm Học nghề, văn bằng nghề nghiệp, trình độ A, tiếp cận các khóa học giáo dục đại học, và bằng cấp và bằng danh dự
  • Chúng tôi có bốn cơ sở chính: City, Hillsborough, Olive Grove và Peaks và cũng điều hành các lớp học tại trung tâm Fir Vale và Eyre Street của chúng tôi
  • Chúng tôi làm việc với khoảng 1.800 người sử dụng lao động và có khoảng 321 triệu bảng tác động kinh tế đối với thành phố hàng năm (theo nghiên cứu của EMSI)
  • Trong đó, khoảng 284,3 triệu bảng đến từ sự đóng góp tích lũy của các cựu sinh viên hiện đang làm việc trong lực lượng lao động khu vực
  • Trong năm học vừa qua (2017/18), khoảng 5.016 học sinh của chúng tôi là toàn thời gian và ở độ tuổi 16-18; 5.645 là người lớn từ 19 tuổi trở lên; 2.624 người học việc; và 33 tuổi từ 14 đến 16
  • Chúng tôi làm việc với hơn 1.250 nhà tuyển dụng trên khoảng 138 chương trình học nghề. Trong số 2.624 người học việc của chúng tôi được đào tạo trong năm 2017/18, 1.660 là người trưởng thành và 964 ở độ tuổi 16-18
  • Trong năm học vừa qua (2017/18), khoảng 396 sinh viên đang theo học các khóa truy cập với chúng tôi, đó là bằng cấp một năm để tiến lên các khóa học đại học
  • Trong năm học vừa qua (2017/18), khoảng 512 sinh viên đang hoàn thành các khóa học cấp đại học với chúng tôi. Trong đó, có 44 người đang học toàn thời gian và 66 sinh viên là bán thời gian116521_Field_College01_LowRes-51.jpg

Địa điểm

Sheffield

Address
City Campus, Granville Road
S2 2RL Sheffield, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Sheffield

Address
Olive Grove, 2 Olive Grove Road
S2 3GE Sheffield, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Sheffield

Address
Peaks Campus, Waterthorpe Greenway
S20 8LY Sheffield, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Sheffield

Address
Hillsborough Campus, Livesey Street
S6 2ET Sheffield, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Sheffield

Address
Fir Vale Campus, Earl Marshal Road
S4 8LA Sheffield, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

Sheffield

Address
Eyre Street Campus, Eyre Street
S1 4QD Sheffield, nước Anh, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland