Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Dhaka, Bangladesh 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Dhaka. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Dhaka đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

3 Kết quả trong Dhaka

Địa điểm
Bangladesh
Dhaka
Đại học Canada của Bangladesh (CUB) là một trường đại học mới. Có nó mới được thành lập (tháng, năm 2016), nhưng nó cũng là một giống hoàn toàn mới củ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BRAC Đại học BRAC (BRACU) được thành lập vào năm 2001. Nó tuân theo một cách tiếp cận nghệ thuật tự do giáo dục mà nuôi dưỡng những ý...
Larnaca Cao đẳng là một trong những trường sôi động nhất thành lập tại Larnaca Cyprus và cung cấp các tiêu chuẩn cao về giáo dục tư nhân trên một loạt...