Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Bragança, Bồ Đào Nha 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Bragança. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Bragança đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Bragança. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Bragança đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

The Polytechnic Institute of Bragança (IPB) is a Portuguese Higher Education Public Institution with 7000 undergraduate and master students, embracing a wide area of knowledge and technology.

The Polytechnic Institute of Bragança (IPB) is a Portuguese Higher Education Public Institution with 7000 undergraduate and master students, embracing a wide area of knowledge and technology. Đọc ít hơn