Ingeniarius Education

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Ingenarius

Ingeniarius là một doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm mục đích nghiên cứu và phát triển công nghệ trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật, bao gồm robot và tự động hóa, cũng như tất cả các thành phần trong xã hội loài người, cụ thể là chất lượng cuộc sống, thể thao và sức khỏe. Ingeniarius đã cung cấp một số R

Ngoài R130135_photo-1532186773960-85649e5cb70b.jpg Louis Reed / Bapt

Địa điểm

Thành phố

Address
Ingeniarius
Rua Coronel Veiga Simão,
Edifício B CTCV

Thành phố, Quận Coimbra, Bồ Đào Nha

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Các chương trình