Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Botswana 2019

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh ở Botswana. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Botswana. Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình nghiên cứu cung cấp.

Tìm trường đại học ở Botswana và duyệt qua các chương trình của họ để tìm những người phù hợp với bạn nhất. Nhận được tất cả thông tin về các tùy chọn khác nhau trong nghiên cứu Botswana và so sánh học phí và thời gian học. Bạn có thể tiết kiệm thời gian và các trường đại học liên hệ trực tiếp tại Botswana: điền vào "Yêu cầu thông tin miễn phí " hình thức, trong đó sẽ đưa bạn tiếp xúc với văn phòng tuyển sinh.

Bắt đầu tìm kiếm cho giáo dục tương lai của bạn ngay lập tức!

Đọc thêm Đọc ít hơn

3 Kết quả trong Botswana

Lý lịchBotswana International University Of Science And Technology là một tổ chức được Chính phủ Botswana hỗ trợ thành lập thông qua Đạo luật BIUST (C...
ABOUT AFDA 5 FULLY EQUIPPED CAMPUSES | 2000 STUDENTS | 7 DEGREES | OVER 150 FULL-TIME ACADEMIC & ADMIN STAFF | OVER 200 INDUSTRY PROFESSIONALS AS ...
Đại học Botho được thành lập vào năm 1997 và đã nhanh chóng phát triển trong những năm qua để trở thành một nhà cung cấp chất lượng cao đa ngành giáo ...