Đọc Mô tả chính thức

Đào tạo công dân enterprising, quản lý có thẩm quyền và cam kết phát triển bền vững của xã hội.

Hãy sẵn sàng để thực hiện

Lấy cảm hứng từ mô hình Áo và thích nghi với thực tế của Brazil, Trường Đào tạo Quản lý - EFG ưu tiên xuất sắc và chất lượng giáo dục, sinh viên chuẩn bị cho các hoạt động kinh doanh trên thị trường.

Ngoài giáo dục trung học cơ sở, phương pháp luận của nó cung cấp một đào tạo rắn tập trung vào quản lý kinh doanh.

Các EFG BH là trường duy nhất của Belo Horizonte sử dụng một phương pháp kết hợp các nguyên tắc cơ bản của trường trung học để đào tạo kỹ thuật trong quản lý.

Trong 20 năm qua, nhà trường đã đào tạo được hơn tám nghìn doanh nhân trẻ, và 71,9% là đã có trong thị trường lao động và 53,8% ở các vị trí lãnh đạo trong các công ty mà họ làm việc cho.

Các trường học, bắt đầu với một ổ đĩa trong Belo Horizonte, có mặt tại 14 thị trấn khai thác mỏ khác và đếm bây giờ với một nhà máy mới ở São Luis, Maranhão.

Đó là trong thực hành những gì bạn học

Ngoài các khóa học được cung cấp tại Trường Quản lý đào tạo, học sinh có cơ hội để trải nghiệm cuộc sống hàng ngày của tổ chức thông qua việc phát triển các dự án là một phần của chương trình khóa học: Dự án Công ty Thực hành và kế hoạch kinh doanh.

Trung học Cao đẳng

Ngoài các môn học ở trường cao, Trường Đào tạo quản lý cung cấp cho học sinh cơ hội để biết những khu vực chính của quản lý ở cấp độ hoạt động, quản lý và chiến lược, chuẩn bị tiếp tục vào thị trường lao động.

Tất nhiên kỹ thuật trong quản lý

Các khóa học kỹ thuật trong quản trị kinh doanh với sự nhấn mạnh trong quản lý kinh doanh là để dành cho những người tìm kiếm để phát triển kinh doanh và các chuyên gia tìm kiếm sự cải tiến liên tục và trình độ chuyên môn để làm việc thành thạo trong lĩnh vực kinh doanh khác nhau.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Portuguese (Brazil)

Trường này cũng cung cấp:

Khóa học

Escola de Formação Gerencial Sebrae - EFG

Nó là một trường trung + giáo dục kỹ thuật trong quản lý, tập trung vào kinh doanh và quản lý, chuẩn bị sinh viên để thực hiện trong tương lai của họ. ... [+]

Nó là một trường trung + giáo dục kỹ thuật trong quản lý, tập trung vào kinh doanh và quản lý, chuẩn bị sinh viên để thực hiện trong tương lai của họ. Quá trình lựa chọn là hàng năm với nhập học cho sinh viên bước vào năm 1 của trường trung học.

DỰ ÁN CƠ CẤU

Dự án Mentoring (1 NĂM): Nó cung cấp các đầu tiếp xúc với thế giới kinh doanh, cho phép học sinh để tiếp thu các khái niệm cơ bản về quản lý và kinh doanh. Kinh nghiệm này có thể được thực hiện thông qua các cuộc họp với các doanh nhân, thăm kỹ thuật và các hoạt động liên ngành.... [-]

Brasil Dân số
Tháng Ba 2020
Portuguese (Brazil)
Toàn thời gian
3 năm
Khuôn viên trường
Đọc thêm bằng tiếng Anh

Processo Seletivo 2016