Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Varna, Bulgaria 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Varna. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Varna đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Varna

Địa điểm
Bulgaria
Varna
Varna University of Management ( VUM ) là một trường kinh doanh quốc tế đặt tại Châu Âu, Bulgaria. Sinh viên đến từ hơn 50 quốc gia nhận được một nền ...
Đại học Kỹ thuật Varna được thành lập vào năm 1962 bởi một nghị định của Hội đồng Bộ trưởng của Bulgaria và một nghị định của Quốc hội. Các trường đại...