Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Varna, Bulgaria 2019/2020

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Varna. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Varna đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

2 Kết quả trong Varna

Địa điểm
Bulgaria
Varna
Study in Europe in English with Varna University of Management. VUM is the highest-rated university for international students in Europe.
The new university should provide engineers for shipbuilding, transport, machinery, electricity and communications technology needed for industrial co...