Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Vùng Olomouc, Cộng hòa Séc 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Vùng Olomouc. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Vùng Olomouc đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Vùng Olomouc. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Vùng Olomouc đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

It is the university, together with a number of other educational institutions that makes Olomouc the top student city in the Czech Republic – where every fifth person in the city is a student!

It is the university, together with a number of other educational institutions that makes Olomouc the top student city in the Czech Republic – where every fifth person in the city is a student! Đọc ít hơn

College of Logistics is a private technical college of non-university type, offering – as the only college in the Czech Republic – the first two levels of tertiary education (Bc., Ing.) in the unique ... Đọc thêm

College of Logistics is a private technical college of non-university type, offering – as the only college in the Czech Republic – the first two levels of tertiary education (Bc., Ing.) in the unique study programme Logistics. Đọc ít hơn