Greystone College

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Trường Cao đẳng nghề du lịch Star Travel

Nhóm Giáo dục của ILSC

Greystone College là một phần của Nhóm Giáo dục của ILSC, nơi cung cấp cho sinh viên các chương trình học tập và học nghề có chất lượng từ năm 1991.

Địa điểm

Vancouver

Address
560 Granville Street, 3rd Floor

V6C 1W6 Vancouver, British Columbia, Canada

Toronto

Address
112 Elizabeth Street,

M5G 1P5 Toronto, Ontario, Canada

New Delhi

Address
c/o ILSC India Pvt. Ltd, CIN: U80904DL2007PTC161063, B–17 Shivalik, GF, Gitanjali Road, Malviya Nagar,
110017 New Delhi, Delhi, Ấn Độ