University Of Guelph-Humber

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

University Of Guelph-Humber là trường đầu tiên ở Ontario cung cấp cơ hội lấy cả bằng danh dự đại học và bằng tốt nghiệp trong bốn năm học toàn thời gian tại một địa điểm khi UofGH mở cửa vào năm 2002.

Nhiều năm sau, điều tiếp tục làm cho UofGH trở nên độc đáo là sự tích hợp lý thuyết và kinh nghiệm làm việc trong tất cả các chương trình của chúng tôi.

Địa điểm

Trực tuyến Canada

Address
Humber College Boulevard,207
M9W 5L7 Toronto, Ontario, Canada

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Các chương trình

Trường này cũng cung cấp: