Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Chi-lê 2020

Trên trang này bạn có thể tìm kiếm các trường Đại học, Cao đẳng và trường kinh doanh ở Chile. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Chile. Nhấn "Tìm hiểu thêm " cho một mô tả chi tiết về các trường đại học và tổng quan về các chương trình nghiên cứu cung cấp.

Tìm trường đại học ở Chile và duyệt qua các chương trình của họ để tìm những người phù hợp với bạn nhất. Nhận được tất cả thông tin về các tùy chọn khác nhau trong nghiên cứu Chile và so sánh học phí và thời gian học. Bạn có thể tiết kiệm thời gian và các trường đại học liên hệ trực tiếp tại Chile: điền vào "Yêu cầu thông tin miễn phí " hình thức, trong đó sẽ đưa bạn tiếp xúc với văn phòng tuyển sinh.

Bắt đầu tìm kiếm cho giáo dục tương lai của bạn ngay lập tức!

Đọc thêm Đọc ít hơn

10 Kết quả trong Chile

Địa điểm
Chile
Structuralia es una escuela de formación especializada en infraestructuras, ingeniería, energía y arquitectura fundada en 2001 por la Universidad Poli...
Everything we do is about the IES Abroad student. Our profoundly passionate team of study abroad professionals believes in creating once-in-a-lifetime...
El Tecnológico de Monterrey es una institución de carácter privado, sin fines de lucro, independiente y ajena a partidos políticos y religiosos. Fue f...
The Universidad Católica del Norte, with 60 years of history, is a public institution and forms part of the original group of universities in the Nati...
La Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez fue fundada en 1953 en la ciudad de Valparaíso y a lo largo de más de 65 años de trayectoria, s...
La Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación, UNIACC, es una Corporación de Educación Superior Privada Autónoma. Su visión consiste en ser una Uni...
At English Training Lounge we understand that the modern world does not stop simply because we need it to! This is why ETL offers an English language ...
Coined is a global organization leaders in Latin America on the International Education field. Our Spanish Schools located all over Latin America are ...
Duoc UC is a non-profit, private institution of higher education. We offer two and a half year Technical Programs and four-year Professional Programs....
La Universidad Arturo Prat (UNAP), actualmente acreditada hasta el año 2017, es una de las dieciséis universidades del Consorcio de Universidades del ...