Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Pereira, Colombia 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Pereira. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Pereira đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

1 Kết quả trong Pereira

Địa điểm
Colombia
Pereira
EAFIT Lễ kỷ niệm 50 năm EAFIT của năm 2010 là một cơ hội để phản ánh lại một lần nữa về mối quan hệ cộng sinh giữa tổ chức và cộng đồng bên ngoài. S...