Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất ở Yopal, Colombia 2021

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Yopal. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Yopal đây, và liên hệ trực tiếp!...

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Yopal. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Yopal đây, và liên hệ trực tiếp!

Trường

The International University Foundation of the American Tropic - Unitrópico, is a Colombian Higher Education Institution (IES), based in Yopal, department of Casanare, of a private nature in transi ... Đọc thêm

The International University Foundation of the American Tropic - Unitrópico, is a Colombian Higher Education Institution (IES), based in Yopal, department of Casanare, of a private nature in transition to a Public University, said university cloister currently offers academic programs: postgraduate, professional, technological and technical. Đọc ít hơn